REHABILITACIONS

 • Reformes integrals d'edificis.
 • Façanes i façanes laterals.
 • Envans pluvials.
 • Teulades, cobertes, terrasses i claraboies.
 • Impermeabilitzacions.
 • Substitució de canonades i baixants d'aigües residuals.
 • Patis interiors.
 • Vestíbuls i escales.
 • Fusteria exterior i interior.
 • Sistemes d'aïllament tèrmic.
 • Xarxes informàtiques, telefòniques i TV.
 • Piscines.

Rehabilitacions