REFORMA D'INTERIORS

  • Cuines.
  • Banys.
  • Paviments i parquets.
  • Pintura.
  • Neteja general, canonades, canals…
  • Renovació de sistemes de calefacció i climatització.
  • Manteniments en general.

Reformes d'Interiors